Ring Thomas om det är något du undrar över! 0707 71 11 30
  Kontakt.
Thomas Ljungberg
Hasselmusvägen 1
246 52 Löddeköpinge

070-7711130
info@stubben.eu
Prislista
Stubbfräsning, stubbbortttagning fräsning av stubbar
är för oss en enkel grej...
Ring till 0707 71 11 30
(samtliga priser är exclusive moms!)

Sektionsfällning är svårt att sätta ett fast pris på utan föregående besiktning.

Men som ett riktpris kan man säga att en björk eller tall med en stamdiameter på upp till 40 cm som står placerad med en öppen yta på minst 10 m 2 där man kan lägga grenar och bitar av stammen som sågas ner kostar ca 1800 till 2000 kr plus moms.

Dock vill jag tillägga att vi gärna kommer ut (kostnadsfritt) och ger dig ett fast pris på arbetet.

Diameter pris per
10 cm
körning vid
mer än 2 mil
Mini
tillägg *)
moms
10 till 59 cm 110 kr 200 kr > 500 kr 25%
60 cm och större 150 kr 200 kr   25%
*) Minitilläg läggs till när/om stubben/stubbarna är små.
Lägsta pris är 500 kr. (+moms)
Vid fällning av fristående träd så ring
så diskuterar vi priset.

Flisning av grenar är svårt att prissätta då det är nästan omöjligt att säga exakt hur lång tid det tar. Det som är att föredra för dig är löpande räkning och ett pristak. Detta innebär att vi kommer ut och tittar på arbetet och sätter ett maxpris för vad arbetet maximalt kommer att kosta men vi räknar per timme vilket i 95 % av fallen blir mellan 10 till 50 % lägre pris.

Stubbfräsning är enkelt att sätta pris på.
Minimiavgift är 500 kr oavsett om det bara är en petunia som skall fräsas! Stubbar kostar 100 kr per dm mätt i marknivå. Alltså blir priset för en stubbe a 30 cm 330 kr + minmitillägg = total 500 kr, två stubbar à 30 cm blir 660 kr. Stubbar större än 60 cm kostar 150 per dm, dvs. en stubbe på 60 cm kostar 900 kr. Har du väldigt många stubbar eller är osäker så ring så kommer vi ut och tittar och ger dig ett fast pris på jobbet. Alla priser är plus moms.

Vid arbeten med körning mer än två mil tur o retur tillkommer framkörning á 50 kr per mil.